התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
אין אסתר, מגדת מולדתה ואת-עמה, כאשר ציווה עליה, מורדכיי; ואת-מאמר מורדכיי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. 

שמי אסתי ואני מאד אוהבת את הפסוק הזה