התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק כג

שיתוף
ויבוקש הדבר ויימצא, וייתלו שניהם על-עץ; וייכתב, בספר דברי הימים--לפני המלך. 

אנשים רעים היו כבר אז