התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
וכל-עבדי המלך אשר-בשער המלך, כורעים ומשתחווים להמן--כי-כן, ציווה-לו המלך; ומורדכיי--לא יכרע, ולא ישתחווה.