התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
ויאמרו עבדי המלך, אשר-בשער המלך--למורדכיי:  מדוע אתה עובר, את מצות המלך. 

מרדכי היהודי