התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
ויאמר המן, למלך אחשוורוש--ישנו עם-אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכול מדינות מלכותך; ודתיהם שונות מכל-עם, ואת-דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין-שווה, להניחם. 

המן הרשע