התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך; והעם, לעשות בו כטוב בעיניך. 

אחשוורוש נותן בראש