התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק טו

שיתוף
הרצים יצאו דחופים, בדבר המלך, והדת ניתנה, בשושן הבירה; והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה.