התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
ומורדכיי, ידע את-כל-אשר נעשה, ויקרע מורדכיי את-בגדיו, וילבש שק ואפר; וייצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. 

פסוק ליום כיפור - שק ואפר וזעקה מרה