התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
ויבוא, עד לפני שער-המלך:  כי אין לבוא אל-שער המלך, בלבוש שק.