התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
ובכל-מדינה ומדינה, מקום אשר דבר-המלך ודתו מגיע--אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד; שק ואפר, יוצע לרבים.