התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה, מאוד; ותשלח בגדים להלביש את-מורדכיי, ולהסיר שקו מעליו--ולא קיבל.