התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו, על-מורדכיי--לדעת מה-זה, ועל-מה-זה.