התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק ח

שיתוף
ואת-פתשגן כתוב-הדת אשר-ניתן בשושן להשמידם, נתן לו--להראות את-אסתר, ולהגיד לה; ולצוות עליה, לבוא אל-המלך להתחנן-לו ולבקש מלפניו--על-עמה.