התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
ויבוא, התך; ויגד לאסתר, את דברי מורדכיי.