התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק טז

שיתוף
לך כנוס את-כל-היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל-תאכלו ואל-תשתו שלושת ימים לילה ויום--גם-אני ונערותיי, אצום כן; ובכן אבוא אל-המלך, אשר לא-כדת, וכאשר אבדתי, אבדתי. 

כוחו של עם ישראל בביטול הגזירות היא בזכות היותם מכונסים יחד, מלוכדים סביב עניינו של העם היהודי