התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ד -

פסוק יז

שיתוף
ויעבור, מורדכיי; ויעש, ככול אשר-ציוותה עליו אסתר.