התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר לה המלך, מה-לך אסתר המלכה; ומה-בקשתך עד-חצי המלכות, ויינתן לך. 

לאישתי היקרה.