התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק ה

שיתוף
ויאמר המלך--מהרו את-המן, לעשות את-דבר אסתר; ויבוא המלך והמן, אל-המשתה אשר-עשתה אסתר. 

אחשוורוש שבוי בקסמיה של אסתר