התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק ו

שיתוף
ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה-שאלתך ויינתן לך; ומה-בקשתך עד-חצי המלכות, ותיעש. 

אסתר המלכה היתה וואחד בחורה לעניין