התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק ח

שיתוף
אם-מצאתי חן בעיני המלך, ואם-על-המלך טוב, לתת את-שאלתי, ולעשות את-בקשתי--יבוא המלך והמן, אל-המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה, כדבר המלך. 

תחכום נשי היה הכוח החזק בעולם משחר האנושות