התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק י

שיתוף
ויתאפק המן, ויבוא אל-ביתו; וישלח ויבא את-אוהביו, ואת-זרש אשתו. 

מוקדש לבתנו היקרה זרש תחי'.