התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק יא

שיתוף
ויספר להם המן את-כבוד עושרו, ורוב בניו; ואת כל-אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו, על-השרים ועבדי המלך.