התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק יב

שיתוף
ויאמר, המן--אף לא-הביאה אסתר המלכה עם-המלך אל-המשתה אשר-עשתה, כי אם-אותי; וגם-למחר אני קרוא-לה, עם-המלך.