התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
בלילה ההוא, נדדה שנת המלך; ויאמר, להביא את-ספר הזכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים, לפני המלך. 

מי שלא קורא את הפסוק הזה עם המנגינה המתאימה - לא מבין על מה אני מדבר.