התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר המלך--מה-נעשה יקר וגדולה למורדכיי, על-זה; ויאמרו נערי המלך, משרתיו, לא-נעשה עימו, דבר.