התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק ד

שיתוף
ויאמר המלך, מי בחצר; והמן בא, לחצר בית-המלך החיצונה, לאמור למלך, לתלות את-מורדכיי על-העץ אשר-הכין לו.