התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
ויבוא, המן, ויאמר לו המלך, מה-לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו; ויאמר המן, בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר, יותר ממני. 

סופו של כל רשע