התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר המן, אל-המלך:  איש, אשר המלך חפץ ביקרו. 

ojl ;;k 85/q