התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ו -

פסוק יג

שיתוף
ויספר המן לזרש אשתו, ולכל-אוהביו, את, כל-אשר קרהו; ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מורדכיי אשר החילות לנפול לפניו לא-תוכל לו--כי-נפול תיפול, לפניו. 

בעזרתו של בורא עולם, תמיד אויבנו יפלו לפנינו.