התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ז -

פסוק א

שיתוף
ויבוא המלך והמן, לשתות עם-אסתר המלכה. 

WOMEN POWER