התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ז -

פסוק ד

שיתוף
כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד להרוג ולאבד; ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי--כי אין הצר שווה, בנזק המלך. 

הפסוק מתאר את הכאב של אסתר על עם ישראל מצד אחד, ומן הצד השני את היותה אשתו של המלך ומלכת המדינה. כאשר בפסוק היא מגשרת על אותו הפער כאשר היא אומרת לאחשורוש שזהו מקרה בהול ודחוף וככה בחכמה היא גורמת לו לעזור לה. כמובן שגם יופיה הרב עזר...