התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ז -

פסוק ו

שיתוף
ותאמר אסתר--איש צר ואויב, המן הרע הזה; והמן נבעת, מלפני המלך והמלכה. 

איך יודעים שלהמן הייתה צורה של כדור?

תשובה:
כי כתוב בפסוק הזה והמן נבעת