התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ז -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר חרבונה אחד מן-הסריסים לפני המלך, גם הנה-העץ אשר-עשה המן למורדכיי אשר דיבר-טוב על-המלך עומד בבית המן--גבוה, חמישים אמה; ויאמר המלך, תלוהו עליו. 

במילים אשר-עשה המן מופיעים הטעמים ירח בן יומו - קרני פרה.