התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק א

שיתוף
ביום ההוא, נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, את-בית המן, צורר היהודים; ומורדכיי, בא לפני המלך--כי-הגידה אסתר, מה הוא-לה. 

סוף טוב הכל טוב