התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק ג

שיתוף
ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול, לפני רגליו; ותבך ותתחנן-לו, להעביר את-רעת המן האגגי, ואת מחשבתו, אשר חשב על-היהודים. 

woman power