התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק ה

שיתוף
ותאמר אם-על-המלך טוב ואם-מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני, בעיניו--ייכתב להשיב את-הספרים, מחשבת המן בן-המדתא האגגי, אשר כתב לאבד את-היהודים, אשר בכל-מדינות המלך. 

אסתר המלכה היתה אשה חכמה במיוחד