התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק ו

שיתוף
כי איככה אוכל, וראיתי, ברעה, אשר-ימצא את-עמי; ואיככה אוכל וראיתי, באובדן מולדתי. 

שמעון בוסקילה בחר את הפסוק