התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק י

שיתוף
ויכתוב, בשם המלך אחשוורוש, ויחתום, בטבעת המלך; וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש, האחשתרנים--בני, הרמכים.