התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק יא

שיתוף
אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל-עיר-ועיר, להיקהל ולעמוד על-נפשם--להשמיד ולהרוג ולאבד את-כל-חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים; ושללם, לבוז.