התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק יב

שיתוף
ביום אחד, בכל-מדינות המלך אחשוורוש--בשלושה עשר לחודש שנים-עשר, הוא-חודש אדר. 

iy76 554@@**(