התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק יג

שיתוף
פתשגן הכתב, להינתן דת בכל-מדינה ומדינה, גלוי, לכל-העמים; ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם. 

opopopopopopop