התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק יד

שיתוף
הרצים רוכבי הרכש, האחשתרנים, יצאו מבוהלים ודחופים, בדבר המלך; והדת ניתנה, בשושן הבירה. 

לאשתי אסתר