התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק יז

שיתוף
ובכל-מדינה ומדינה ובכל-עיר ועיר, מקום אשר דבר-המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב; ורבים מעמי הארץ, מתייהדים--כי-נפל פחד-היהודים, עליהם.