התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ב

שיתוף
נקהלו היהודים בעריהם, בכל-מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד, במבקשי רעתם; ואיש לא-עמד לפניהם, כי-נפל פחדם על-כל-העמים.