התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ה

שיתוף
ויכו היהודים בכל-אויביהם, מכת-חרב והרג ואבדן; ויעשו בשונאיהם, כרצונם. 

מוקדש לכל הרעים