התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ו

שיתוף
ובשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד--חמש מאות,  ש.   

פסוק לכל הפרסים הרעים והקמצנים