התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ח

שיתוף
ואת  רתא    ואת  ליא,    ואת  ידתא.   

פסוק לאנשים רעים