התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק ט

שיתוף
ואת  משתא    ואת  יסיי,    ואת  ידיי    ואת  זתא.   

לאשתי אסתר שתחייה