התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק יג

שיתוף
ותאמר אסתר, אם-על-המלך טוב--יינתן גם-מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום; ואת עשרת בני-המן, יתלו על-העץ. 

תוכנית ותיקים בתנועה תנועת הצופים