התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק טו

שיתוף
וייקהלו היהודים אשר-בשושן, גם ביום ארבעה עשר לחודש אדר, ויהרגו בשושן, שלוש מאות איש; ובביזה--לא שלחו, את-ידם.